Samarbeta:

 • Flera användare kan arbeta i samma dokument samtidigt.
 • Delade kalendrar med gratis SMS- och e-post -påminnelser.
 • Få koll på all e-post med trådade konversationer.

Effektivisera:

 • Säkerhetskopiering sköts automatiskt med revisionshistorik!
 • Datorhaveri? Koppla in en ny dator – fortsätt där du slutade.
 • Synka mobil, dator och andra enheter – trådlöst!

Spara:

 • Inga extra program behövs installeras på era datorer.
 • Ingen uppdatering av program och hårdvara.
 • Väx tryggt och säkert i er egen takt!

Referenser finns under menyn Kunder och referenser!

  

Flera av våra kunder kontaktar oss för att de har problem att tolka den information om besökare som de får ut från Google Analytics. Det är där vi kommer in och hjälper er att arbeta mot olika mål som t ex:

 • Förenkla mötesbokningar.
 • Uppföljning av leads och potentiella kunder.
 • Ökad förståelse för varifrån era besökare kommer samt vad de är ute efter.

Fler och nöjdare kunder helt enkelt!

Erik Rudling, NETRiK.se

Begär offert

 


 

Marknadsföring och supporthantering har till stor del gått över till digitala och sociala medier. Hoppa inte på varenda kommunikationskanal och trend, det blir lätt urvattnat och orelevant. Vi kan hjälpa er att:

 • Planera och sprida ut information över de kanaler där den fungerar bäst.
 • Hantera t ex nyhetsbrev, Facebook och Twitter.
 • Sålla ut bland den uppsjö av kommunikationskanaler som finns idag.

Mer tid för er att sköta den direkta kundkontakten med andra ord!

Erik Rudling, NETRiK.se

 

Begär offert 

Tänk på att oavsett vilket av ovanstående paket du väljer så är det alltid oss du kontaktar vid supportärenden (undantaget den förlängda supporten på det svenska webbhotellet). Du kommer inte att märka någon direkt skillnad oavsett var servern står.

Priser och villkor